--Sure Plast 302--فوق روان كننده

فوق روان كننده


افزودنی فوق روان كننده بر پایه نفتالین سولفونات برای استفاده در بتن بوده که بر پایه پلیمرهای سنتتیک ساخته شده و قادر به ایجاد روانی مورد نیاز همزمان با کم نمودن آب می باشد.

نحوه مصرف:

محصول  Sure Plast 302 را می توان مستقیماً به بتن آماده افزود ، یا آن را با مقداری آب مخلوط کرده و به بتن اضافه کرد. هیچ گاه نباید این محصول مستقیماً به مخلوط خشک اضافه شود.

میزان مصرف:

میزان مصرف محصول SurePlast 302با توجه به طرح اختلاط و شرایط پروژه مشخص می گردد . پیشنهاد می گردد جهت تعیین میزان بهینه مصرف ، آزمون های کارگاهی مانند اسلامپ ، زمان گیرش اولیه و مقاومت بتن بر روی بتن تازه و سخت شده در شرایط محیطی محل پروژه انجام پذیرد . با توجه به نتایج بدست آمده ، غالبا میزان مصرف 0/5 الی 1/5درصد وزن سیمان توصیه می گردد .

اطلاعات تکمیلی:

- با استفاده از شورپلاست 302 می توان با تاخیر در گیرش حرارت ناشی از هیدراسیون را کاهش و  کاربری بتن را افزایش داد .  مقاومت نهایی بدست آمده بیش از مقاومت بتن شاهد بوده و افزایش مـدت زمـان کاربری باعث صرفه جویی در مصرف انرژی در زمان پمپاژ بتن میشود. استفاده از این افزودنی در بتنی با نسبت آب به سیمان 0/45 – 0/4 ممکن است.

- استفاده از شورپلاست 302 برای افزایش مقاومت بتن در مقابل سیکل یخ و ذوب به همراه هواسازی که مطابق با استاندارد می باشد توصیه می شود.

- بهترین زمان افزودن این محصول، زمانی است که 80% - 70% آب بتن افزوده شده است.

- در هر صورت باید از افزودن شورپلاست 302 به بتن بدون آب پرهیز نمود زیرا کارایی افزودنی فوق به شدت کاهش می یابد.

- شورپلاست 302 می تواند تا بیش از دو ساعت کاربری بتن را افزایش دهد.

- مدت زمان افزایش کاربری در رابطه مستقیم با مقدار استفاده از این افزودنی می باشد.

بدیهی است که درجه دمای بالا در محیط کار نیز اثر بسزایی در مدت زمان کاربری خواهد داشت.

مطابق با استانداردهای :

ISIRI 2930 –Table 12,13

ASTM C 494 –TYPE G

EN934-2-Table 11-1 ,11-2

نکات:

در صورت تماس با پوست بدن ، باید قبل از خشک شدن با آب شسته شود . در صورت تماس با چشم و يا بلعيده شدن ، بلافاصله با آب فراوان شسته و حتما به پزشک مراجعه شود .

ویژگی ها:

• كاهش آب مصرفي در بتن تازه بين 15 تا 25 درصد

• افزایش مقاومت بتن در تمام سنین به واسطه کاهش آب مصرفی در بتن

• کاهش چشمگیر نفوذ پذیری بتن در برا بر آب ، کلراید و سولفات به دلیل کاهش نسبت آب به سیمان

• تسریع در بتن ریزی و در نتیجه کاهش هزینه های اجرا

• تولید بتن با چسبندگی بالا

• افزایش روانی بتن با ثابت نگاه داشتن میزان آب مصرفی

• کاهش عیار سیمان

• عدم نیاز به ویبره کردن بتن در صورت طرح اختلاط

• جلوگيري از ايجاد درز سرد

موارد استفاده:

• بتن خود تراكم

• بتن پمپي

• استفاده همزمان با پودر ميكروسيليس و خاكستر بادي

• ساخت بتن با حفظ اسلامپ هاي بالا

• این محصول در گالن های 22 کیلوگرمی و بشکه های 220 کیلوگرمی قابل عرضه است .

• در دمای 5 تا 40 درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نورخورشید و یخبندان نگهداری شود .

بسته بندی:

• این محصول در گالن های 22 کیلوگرمی و بشکه های 220 کیلوگرمی قابل عرضه است .