--Sure plast 201--روان كننده

روان كننده


شور پلاست 201 روانسازی است برپایه لیگنو با هدف ایجاد روانی و تاخیردرگیرایی به مدت مورد نیاز در بتن

نحوه مصرف:

محصول  Sure Plast 201 را می توان مستقیماً به بتن آماده افزود ، یا آن را با مقداری آب مخلوط کرده و به بتن اضافه کرد. هیچ گاه نباید این محصول مستقیماً به مخلوط خشک اضافه شود.

میزان مصرف:

میزان مصرف محصول Sure plast 201 با توجه به طرح اختلاط و شرایط پروژه مشخص می گردد .(محدوده مصرف بین 0/5تا 0/8) پیشنهاد می گردد جهت تعیین میزان بهینه مصرف ، آزمون های کارگاهی مانند اسلامپ ، زمان گیرش اولیه و مقاومت بتن بر روی بتن تازه و سخت شده در شرایط محیطی محل پروژه انجام پذیرد . با توجه به نتایج بدست آمده ، غالباً میزان مصرف را با 0/7 درصد به نسبت وزن سیمان شروع نموده تا مدت زمان مورد نیاز تاخیر درگیرش بدست آید.

اطلاعات تکمیلی:

درصورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز ، امکان ایجاد هـوای بیشتردر بتن میرود. درصورت بروز یخ زدگی ، میتواند پس ازذوب شدن و بهم زدن محتویات بشکه ، مورد استفاده قرارگیرد .

مطابق با استانداردهای :

• ISIRI 2930 Table11

• ASTM C494 Type A&D

• EN934-2 Table 10

نکات:

درصورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز ، امکان ایجاد هوای بیشتردر بتن می رود. درصورت بروز یخ زدگی ، می تواند پس ازذوب شدن و بهم زدن محتویات بشکه ، مورد استفاده قرارگیرد.

ویژگی ها:

• افزایش اسلامپ یا کارائی بتن

• افزایش مدت زمان کارائی بتن

• کاهش نفوذ پذیری بتن

• جلوگیری از ایجاد درز سرد

• ايجاد تاخير در گيرش اوليه بتن به مدت مورد نياز ( ويژه بتن ريزي در هواي گرم )

موارد استفاده:

براي كاهش آب مصرفي به منظور افزايش مقاومت و ايجاد تاخير در گيرش در بتن ريزي هواي گرم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

درمحل سربسته بدور ازنورآفتاب و گرمای زیاد محیط انبار شود.

گرمـای زیـاد محیط در طولانی مـدت بـاعث تجزیه شور پلاست 210 و غیرقابل مصرف بودن آن می گردد.

مدت زمان نگهداری درشرایط متعارف محیط یکسال می باشد.

بسته بندی:

این محصول در گالن های 22 کیلوگرمی و بشکه های 220 کیلوگرمی قابل عرضه است .