--Sure plast 212-- فوق روان کننده

فوق روان کننده


شور پلاست 122 روانسازی است برپایه لیگنو با هدف ایجاد روانی و تاخیردرگیرایی به مدت مورد نیاز در بتن

نحوه مصرف:

محصول Sure plast 122 را می توان مستقیما به بتن آماده افزود . یا آن را با مقداری آب مخلوط کرده و به بتن اضافه کرد . هیچ گاه نباید این محصول مستقیما˝ به مخلوط خشک اضافه شود .

میزان مصرف:

میزان مصرف محصول Sure plast 122 با توجه به طرح اختلاط و شرایط پروژه مشخص می گردد . پیشنهاد می گردد جهت تعیین میزان بهینه مصرف ، آزمون های کارگاهی مانند اسلامپ ، زمان گیرش اولیه و مقاومت بتن بر روی بتن تازه و سخت شده در شرایط محیطی محل پروژه انجام پذیرد . با توجه به نتایج بدست آمده ، غالبا میزان مصرف را با 0/4 تا 1درصد به نسبت وزن سیمان شروع نمود تا مدت زمان مورد نیاز تاخیر درگیرش را بدست آورد .

اطلاعات تکمیلی:

- این روانساز زمان بتن ریزی درهوای گرم قادر به ایجاد تـاخیرکنترل شده درگیرش اولیه و افـزایش مقـاومت بتن درمدت زمان کوتــاهی در مطابقت بــا اســتانـدارد ASTM C-494 TYPE A&D میباشد .

- شور پلاست 212باید پس از اضافه نمودن شن ، ماسه و آب به سیمان اضافه شده و هیچگاه با بتن خشک مخلوط نگردد.

- این محصول با انوع سیمان های موجود از جمله سیمان ضد سولفات سازگار میباشد.

نکات:

درصورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز ، امکان ایجاد هـوای بیشتردر بتن میرود. درصورت بروز یخ زدگی ، میتواند پس از ذوب شدن و بهم زدن محتویات بشکه ، مورد استفاده قرارگیرد .

مطابق با استانداردهای :

• ISIRI 2930 Table11

• ASTM C494 Type A&D

• EN934-2 Table 10

ویژگی ها:

• افزایش اسلامپ یا کارائی بتن

• کاهش نفوذ پذیری بتن

• جلوگیری از ایجاد درز سرد

• ايجاد تاخير در گيرش اوليه بتن به مدت مورد نياز ( ويژه بتن ريزي در هواي گرم )

موارد استفاده:

• توليد بتن هاي پمپي

• بتن ريزي هاي حجيم

• بتن ريزي در هواي گرم

• امكان استفاده همزمان با پودر ميكروسيليس

• در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگهداری شود .

• در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه ، تا یکسال قابل مصرف است .

بسته بندی:

• این محصول در گالن های 22 کیلوگرمی و بشکه های 220 کیلوگرمی قابل عرضه است .