-sure plast WR300-فوق روان کننده

فوق روان کننده


افزودني فوق روان كننده و فوق كاهنده شديد آب بر پايه نفتالين و با افزايش مقاومت بتن در مراحل اوليه پس از بتن ريزي مي باشد .

نحوه مصرف:

محصول Sure plast WR 300 را می توان مستقیما به بتن آماده افزود . یا آن را با مقداری آب مخلوط کرده و به بتن اضافه کرد . هیچ گاه نباید این محصول مستقیما˝ به مخلوط خشک اضافه شود

میزان مصرف:

میزان مصرف محصول Sure plast WR 300 با توجه به طرح اختلاط و شرایط پروژه مشخص می گردد . پیشنهاد می گردد جهت تعیین میزان بهینه مصرف ، آزمون های کارگاهی مانند اسلامپ ، زمان گیرش اولیه و مقاومت بتن بر روی بتن تازه و سخت شده در شرایط محیطی محل پروژه انجام پذیرد . با توجه به نتایج بدست آمده ، غالبا میزان مصرف 0/9 تا 1/4درصد وزن سیمان مي باشد .

اطلاعات تکمیلی:

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود .

در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود .

مطابق با استانداردهای :

• ASTM – C494- TYPE A&F

• ISIRI 2930 Table 304

• EN 934-2 Table 3.1,3.2

نکات:

در صورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثرمجاز ، امکان ایجاد هوای بیشتردر بتن میرود .

درصورت بروز یخ زدگی ، میتواند پس ازذوب شدن و بهم زدن محتویات بشکه ، مورد استفاده قرارگیرد .

ویژگی ها:

• كاهش آب مصرفي در بتن تازه بين 15 تا 25 درصد

• افزایش روانی بتن با ثابت نگاه داشتن میزان آب مصرفی

• کاهش عیار سیمان

• کاهش آب مصرفی در بتن تازه بین 20 تا 30 درصد

• افزایش مقاومت بتن در تمام سنین به واسطه کاهش آب مصرفی در بتن

• کاهش چشمگیر نفوذ پذیری بتن در برا بر آب ، کلراید و سولفات به دلیل کاهش نسبت آب به سیمان

• تسریع در بتن ریزی و در نتیجه کاهش هزینه های اجرا

موارد استفاده:

• توليد بتن هاي پمپي

• ساخت بتن هاي مسلح و غير مسلح

• بتن دال

• بتن هاي فونداسيون ستون و سقف وتیر

• در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگهداری شود .

• در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه ، تایکسال قابل مصرف است .

بسته بندی:

• این محصول در گالن های 22 کیلوگرمی و بشکه های 220 کیلوگرمی قابل عرضه است .