Sure Expand GR 350///گروت ویژه آماده

گروت ویژه آماده با انبساط بدون بازگشت


شوراکسپاند جی – آر350 ترکیبی ازموادی است که قادر به جبران انقباض ملات های سیمانی و بتن گردیده وانبساط ایجاد شده ، برخلاف پدیده ای که درگروت های انبساطی معمولی مشاهده میگردد ، غیرقابل برگشت می باشد . بااستفاده از روانساز دراین افزودنی ، امکان کاهش مقدارآب مصرفی و رسیدن به مقاومت های بیشترنیز امکان پذیرشده است .

نحوه مصرف:

اين ماده پس از اختلاط كامل تمام اجزا ء ملات يا بتن به آن اضافه مي گردد . و حدودا 3 الي 5 دقيقه پس از اضافه آن عمليات اختلاط ادامه مي يابد . كه نهايتا تا 15 الي 20 دقيقه پس از آن بايستي مورد استفاده قرار گيرد .

میزان مصرف:

مقدار مصرف مورد نیاز از شور-اکسپاند جی – آر 350، 8/0 درصد به نسبت وزن سیمان میباشد تا انبساط غیرقابل برگشت مورد نیاز حاصل آید . شور- اکسپاند جی – آر 350 قادر به انبساط ملات سیمان خالص تا 5/2 درصد و در سیمان مخلوط با ماسه و یا در بتن به میزان 8/1 درصد میباشد . با تنظیم مقدار آب مورد مصرف در سیمان و یا ملات سیمانی و بتن بین 54/0 – 5/0 درصد ، افزایش مقاومت نهایی بین 10 تا 15 درصد مشاهده گردیده است .

اطلاعات تکمیلی:

........................................................................

نکات:

همانند تمامی محصولات پایه سیمانی نیز ممکن است باعث آسیب شود ، در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت ١۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمائید . در صورت تماس با پوست آن را با آب بشوئید.

ویژگی ها:

• جلوگيري از جمع شدگي و ترك خوردگي بتن و ملات

• ايجاد انبساط قابل كنترل در ملات بتن

موارد استفاده:

• درپرکردن درزها، تعمیر حفره ها،

• همچنین استفاده ازگروت در داکتها و بتن ریزی درفضاهای محدودکه ایجاد انبساط و جلوگیری ازکاهش حجم بتن نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

• استفاده از این افزودنی سیالیت گروت وبتن را امکان پذیر مینماید .

شور اکسپاند جی – آر 350 تا شش ماه پس از تولید به دور از نور آفتاب و رطوبت قابل نگهداری می باشد .

بسته بندی:

در پاکت های 1 کیلوگرمی و 20 کیلویی عرضه می گردد.