با توجه به نیاز صنعت شیمیایی ساختمان جهت توسعه پایدار علمی ، شرکت شورلول ایرانیان و تراکو همواره با ایجاد ساختار های لازم جهت دستیابی به دانش علمی روز و در جهت معرفی و آموزش تحقیقات و آزمایشهای خود را برای کاربرد مواد اولیه متناسب با توسعه پایدار و دوستدار محیط زیست به کار برده و با ارتباط با آزمایشگاهای به روز دنیا همواره تلاش خود را برای ارائه مرغوب ترین محصولات مطابق با استانداردهای به روز دنیا و استانداردهای ملی ایران به کار می برد . این مهم با در اختیار داشتن و همکاری با کارشناسان و مدیران بسیار با تجربه و حرفه ای در کنار دارا بودن امکانات آزمایشگاهی در آزمایشگاه شیمی ، آزمایشگاه پلیمر و آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح ، از سال 2008 تا کنون و استفاده از منابع تحقیقاتی و ارتباط با آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران به عنوان مرجع معتبر و آزمایشگاهی با صلاحیت برای انجام تحقیقات گوناگون بوده است

اطلاعات کامل در پایین کادر

آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه و مرکز تحقیق و توسعه