آب گریز کننده ها

نمایش دادن همه 2 نتیجه

آب گریز مصالح بنائی بر پایه آب
 WB Silcoat یک دافع آب با فرمول خاص برای نمای ساختمان است که بر پایه آب ساخته شده است.

فناوری این محصول سازگار با محیط زیست است زیرا حالل آن آب می باشد. به همین دلیل و برخالف نسل قدیمی تر محصولات  آب که حاوی مواد معدنی بودند، جزء مواد دوستار محیط زیست می باشد WB Silcoat در غشا و زیر لایه های
سطح نفوذ کرده و سازه را از تاثیرات مخرب آب در امان نگه میدارد و باعث افزایش عمر و حفظ آن می شود

آب گریز مصالح بنائی بر پایه حلال Sure seal 1290
محصولی است بر پایه سیلیکون که برای نمای ساختمان طراحی شده و آبگریز می باشد و قابلیت رقیق شدن با حلال های پایه معدنی و قلیائی را دارا می باشد.

این محصول قابلیت استفاده بر روی سطوح جاذب آب و سطوح متخلخل نظیر
سطوح آجری،سنگ های طبیعی و مصنوعی پایه معدنی،سطوح بتنی،پنل های سیمانی الیاف دار،سطوح سنگ های ماسه آهکی،رنگها و پالستر های پایه معدنی را دارد.