پاک کننده ها

نمایش دادن همه 3 نتیجه

پاک کننده ها محصولاتی هستند که برای پاک کردن باقی مانده های سیمان استفاده می شوند
(cement remover) CR2
محصولی از اسید قوی برای پاک کردن سریع و موثر باقی مانده های سیمان و مالت و مواد بندکشی، از روی کاشی های
پرسالن،آجر نسوز،گرانیت و مصالحی که به اسید مقاوم می باشند..برای نفوذ و تاثبر مناسب حدودا ۲ الی ۳ دقیقه زمان
نیاز می باشد تا سطح کامال به آن اغشته گردد و واکنش الزم برای پاک کردن مواد سیمانی صورت گیرد،پس از این
مرحله سطح مورد نظر رابا استفاده از یک اسفنج آغشته به آب پاک نماییدوچند بار آبکشی کنید تا اثرات اسیدی آن
کامال از بین برود و سطح کامال پاکیزه گردد.
(Efflorescence Remover) ER3
 محلولی بر پایه اسید برای پاک کردن شوره آجر ،بلوک،بتن،مالت ،سنگ،سرامیک پرسالن و سرامیک های معمولی می
باشد،همچنین این محصول برای زنگ زدائی از بتن و سنگهای مقاوم به اسید و آجر های سفالی قابل استفاده می باشد.
(Cement wash& Stain remover) CW4
 محلولی بر پایه اسیدهای قوی برای پاک کردن لکه ها،از روی سطوحی که مقاوم به اسید هستندو حساسیت به
اسید ندارند مانند کاشی،سرامیک،سفال،گرانیت،چینی و سنگهای غیر آهکی مناسب است.همچنین از این محصول
می توان برای پاک کردن لکه های حاصل از آب های دارای سختی،لکه های زنگ،شوره زدگی و رسوبات
آهک استفاده نمود.این محصول برای استفاده بر سطوحی که به اسید حساس هستند مانند آهن، مرمر و سنگ های آهکی مناسب نیست.