بتونه آماده

نمایش دادن همه 2 نتیجه

بتونه آماده مصرف ویژه داخل ساختمان
 آماده مصرف جهت پرکردن و تسطیح انواع رایج سطوح ساختمانی متداول از جمله تخته گچی، بتن و چوب می باشد .
این محصول با داشتن بافت ریز ، بعد از اجرا سطحی صاف و با کیفیت آماده برای رنگ آمیزی فراهم می کند.

به طور ویژه به منظور تعمیر یا مسطح کردن سطوح داخلی ساختمان قدیمی یا جدید قبل از نقاشی
بتونه آماده مصرف ویژه داخل و خارج ساختمان
 هندی کوت خارجی محصولی آماده مصرف جهت پرکردن و تسطیح انواع رایج سطوح ساختمانی متداول از جمله تخته گچی، بتن و چوب می باشد و سطحی با کیفیت باال و یکنواخت برای نقاشی می دهد .برای تعمیر سطوح بیرونی و
داخلی و یا قدیمی، قبل از نقاشی و محصول همچنین به عنوان یک پرکننده پوشش نازک، برای پر کردن ترک های موئی و درزها وغیره طراحی شده است.