تولیدکننده محصولات نوین ساختمانی شرکت شورلول ایران با همکاری شرکت تراکو سوئد ارائه دهنده بهترین آب بند کننده های نفوذ گر و آب بند کننده  پودری پایه سیمانی ، گروت های آب بندکننده با محصولات متنوع ساختمانی در ایران

پروژه های انجام شده با استفاده از بتونه های آماده پودری :

1-     پارک آبی پارس ( عایق نفوذگر )

2-     تصفیه خانه میانه ( عایق نفوذگر )

3-     ساختمان جدید دیوان محاسبات کشور ( عایق نفوذگر)

4-     هتل نارنجستان ( عایق پایه سیمانی تک جزئی )

5-     آب نماهای شهر زاهدان ( شهرداری زاهدان)

6-     مخازن آب فضای سبز (شهرداری منطقه4) استقلال- قنات کوثر- ریحانی

7-     حمام و سرویس های بهداشتی برج نگار ( مهندس عطری – اشرفی اصفهانی)

8-     مخازن آب آتش نشانی انبارهای شرکت نفت شهران

9 –      پروژه 400 واحد سرویس بهداشتی و دیوار های حائل هتل قدس (مشهد)

10-     هتل لاله پارک (تبریز)

11-     بیمارستان عرفان نیایش (تهران)