خمیری است تشکیل شده از رزین های اکریلیک خالص ، مواد ضد قارچ ، نگهدارنده های; مقاوم به ( UV )  که به عنوان رنگ و پوشش نمای ساختمان ها به  کاربر می رود .
پروژه های شاخص انجام شده با استفاده از پوشش نمای تکسچر 
1- یاس ( کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )
2-    چناران ( کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )
3-    مجتمع تجاری _ تفریحی خلیج فارس شیراز ( کارفرما : شرکت زیست جزایر )
4-    مجتمع 600 واحدی بنفشه ( کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )
5-    مرکز خرید LG بابل ( کارفرما : نمایندگی LG مازندران )
6-    ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن (کارفرما : وزارت مسکن )
7-    هتل امیر کبیر اراک  ( کارفرما : هتل امیر کبیر )
8-    قسمت های از فرودگاه امام خمینی ( کارفرما : شرکت دی )
9-    قسمت های از هتل نارنجستان محمود آباد ( کارفرما : هتل نارنجستان )
10-   واحد نمونه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ( کارفرما : وزارت مسکن )
11-    مجتمع تجاری – تفریحی آویشن ( نمک آبرود )
12-    بیمارستان بین المللی تبریز
13-    قسمتی از مسکن مهرارومیه
14-    سر در ورودی پایگاه شهیدآریافر